Etik Değerlendirme Komisyonu

ETİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (TEZ VE İLAÇ DIŞI ÇALIŞMALAR) İ.Ü.KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ETİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Kardiyoloji Enstitüsü Kapsam Dışı Etik Kurulu, İstanbul il sınırları dâhilin de olmak kaydıyla, bir hekimin insana doğrudan müdahalesini gerektirmeyen bilimsel amaçlı bütün (tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtlarını içeren retrospektif arşiv taramaları, rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş olmak kaydıyla radyolojik görüntü, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler için alınan kan, idrar, gaita, doku gibi örnekler veya materyal ile yapılacak araştırmalar, gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan genetik materyal ile tanımlamaya yönelik olarak yapılacak hücre veya doku kültürü çalışmaları, hemşirelik faaliyetleri sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçüm temelli yapılan çalışmalar, yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi çalışmaları) sağlık araştırma başvurularını etik yönden değerlendirir.

Her ayın üçüncü cuması mesai saati bitimine kadar eksiksiz teslim edilen dosyalar, ilk etik kurul toplantısı gündemine alınır.

Kurul,  resmi tatil gününe gelmedikçe her ayın ilk çarşamba günü (resmi tatil gününe gelirse ikinci çarşamba) saat 13:30’da toplanmaktadır. İş yoğunluğuna göre ek toplantılar da planlanabilir. Temmuz – Ağustos yıllık izin dönemleri için planlanan toplantı yoktur.

 

İÜ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ETİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

BAŞKAN

Doç. Dr. Ayşem KAYA Biyokimya; İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji ABD

 

KOMİSYON ÜYELERİ

Prof. Dr. Evin ADEMOĞLU Tıbbi Biyokimya; İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Işıl UZUNHASAN Kardiyoloji; İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Selim ERENTÜRK Kalp Damar cerrahisi; İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü

Doç. Dr. İlkay Alp YILDIRIM Farmakoloji; Eczacılık Fakültesi

Doç. Dr. Cem BOSTAN Kardiyoloji; İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü

 Doç. Dr. Cüneyt KOCAŞ Kardiyoloji; İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü

Av. Nil Buket SEYHAN Hukuk; Serbest

 Sevda KAYA Öğretmen; Sivil Üye

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved