İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü kadrosunda 1 adet anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 1 adet çocuk kardiyolojisi uzmanı, 10 adet kalp ve damar cerrahisi uzmanı, 40 adet kardiyoloji uzmanı, 1 adet nükleer tıp uzmanı, 1 adet tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü İstanbul ilinde

adresinde bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü bünyesinde bulunan bir doktordan randevu almak için:

Randevu Telefon Numaramız

Tel: 0212 459 20 73

 

Çocuk Kardiyolojisi Randevu

Tel: 0212 459 20 00 / 29500

 

Tarihçe 

Klinik laboratuvar hizmetleri 1983 yılına kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fikret Biyal Merkez Laboratuvarı bünyesinde yürütülmüştür. İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsünün kuruluşunun tamamlanmasından sonra klinik laboratuvar hizmetleri Enstitü bünyesinde kurulan laboratuvarda Uzm. Dr. Billur Orbay yönetiminde gerçekleştirilmeye başlamıştır. Biyokimya laboratuarı hastanenin giriş katında yaklaşık 250m2’lik alanda, mikrobiyoloji laboratuvarı ise Transfüzyon Merkezi ile ortak olarak kullandığı ve hastanenin arka giriş kapısının yanında yer alan binada 365 gün 24 saat kaliteden ödün vermeden çağdaş teknolojiler kullanarak hizmet vermeyi sürdürmektedir.
Yönetim Yapısı

Kardiyoloji Enstitüsü Laboratuvarları Sorumlusu (biyokimya uzmanı, profesör) yönetiminde,

biyokimya laboratuvarında; 6 biyolog (1 phD), 3 kimyager, 7 laborant, 1 kayıt-sonuç görevlisi, 1 taşıma görevlisi, mikrobiyoloji laboratuvarında; 1 öğretim üyesi (mikrobiyoloji uzmanı, yard. doçent), 4 biyolog (1 MSc), 1 kimyager (MSc), 1sterilizasyon görevlisi görev yapmaktadır. Temizlik hizmetleri laboratuvarlarımızda görevlendirilmiş hastane temizlik elemanları tarafından yürütülmektedir. Ayrıca sayısı dönemsel olarak değişen stajyer öğrenciler bulunmaktadır.
Çalışma Saatleri

Laboratuvar 365 gün 24 saat hizmet vermektedir; hafta içi çalışma saatleri 08.00-16.30 arasındadır.

Poliklinik hastaları için hasta kayıt ve numune kabulü saati 08.00-16.00 arasındadır.

Test sonuçlarının rapor edilme zamanı testin niteliğine göre değişmekle birlikte rutin testlerin sonuçları aynı gün saat 15.00-16.00 arasında verilir. LABORATUAR TEST REHBERİ

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved