Misyon – Vizyon

Kardiyoloji.logo[1]

MİSYON

İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü’nün misyonu, kalp ve damar hastalıkları konusunda evrensel bilime katkıda bulunacak özgün araştırmalar yapmak, güncel yöntemleri etkin bir şekilde kullanarak, sağlık hizmetinde öncü olmak ve alanında yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

DEĞERLER

– İnsan haklarına saygılı
– Etik değerlere mutlak uyumlu
– Bilimsel yönden güvenilir
– Özgür araştırma ortamına sahip
– Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf yönetim anlayışlı
– Çevreye saygılı

VİZYON

Türk Kardiyolojisini ulusal ve uluslararası arenada üst düzeyde, sürekli temsil etmek, lider ve öncü olacak uzmanlar yetiştirmek, sağlık hizmeti kalitesini ve kantitesini arttırmaktır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved