Uzman Dr. Veysel Oktay TKD Arşivi En Başarılı Makale Ödülü’nü Aldı

Enstitüsmüz Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda görev yapan Uzman Dr. Veysel Oktay, Dr. Ümit Aker Yılın En Başarılı Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Makale Ödülü’nün sahibi oldu.

kardiyoloji_foto

Her yıl Türk Kardiyoloji Derneği tarafından ülkemizde bilimsel araştırmaları teşvik amacıyla verilen  “Dr. Ümit Aker Yılın En Başarılı Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Makale Ödülleri”, 22-25 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi’nde sahiplerine verildi.

Her yıl Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nde yayınlanan makaleler arasından Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca belirlenen bilimsel jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, İÜ Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda görev yapan Uzman Dr. Veysel Oktay, “Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrası Gelişen Atriyum Fibrilasyonu Patogenezinde iskemi Reperfüzyon Hasarı Sonucu Oluşan Oksidatif Stresin Rolü” başlıklı makalesiyle bu ödülü almaya hak kazandı.

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved